حمله تروریستی گروه نیابتی جیش العدل به مقرهای سپاه پاسداران در چابهار و راسک ایران

حمله تروریستی گروه نیابتی جیش العدل به مقرهای سپاه پاسداران در چابهار و راسک ایران

 گروه  نیابتی جیش العدل که ماهیت و وابستگی آن به رژیم منحوس صهیونیستی کاملا واضح و روشن است، چهارشنبه شب در اقدامی همزمان تلاش کرد مقرهای سپاه در راسک و چابهار را به تصرف خود درآورد که با مقاومت مدافعان امنیت طراحی آنها در همان ساعات اولیه ناکام ماند.