سازمان ملل: القاعده و طالبان به اجرای حملات تروریستی در پاکستان کمک می‌کنند

سازمان ملل: القاعده و طالبان به اجرای حملات تروریستی در پاکستان کمک می‌کنند

گزارش جدید سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که القاعده هشت اردوگاه آموزشی جدید را در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده است و به طور فزاینده‌ای به شبه‌نظامیان مخالف دولت پاکستان برای انجام حملات در خاک پاکستان کمک می‌کند.؛