قانون پرداخت غرامت تأخیر هواپیماهای اروپایی در خارج از اتحادیه

قانون پرداخت غرامت تأخیر هواپیماهای اروپایی در خارج از اتحادیه

مسافرانی که پروازی را از یک فرودگاه در اتحادیه اروپا و از طریق یک شرکت اروپایی رزرو کرده‌اند، در صورت تاخیر، حتی اگر پرواز خارج از قلمرو اروپا توسط یک شرکت خارجی طرف قرارداد انجام شده باشد، می‌توانند درخواست غرامت کنند.؛