فرانسه حکم بازداشت بین‌المللی مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرد

فرانسه حکم بازداشت بین‌المللی مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرد

دادستانی فرانسه اعلام کردند که این کشور حکم بازداشت بین‌المللی کارلوس غصن (گون) مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرده است. این حکم به‌عنوان بخشی از تحقیقات در موضوع سوءاستفاده از دارایی‌های شرکت و پولشویی صادر شده است.؛