مهاجم عملیات «تروریستی پاریس» به شدیدترین مجازات ممکن در فرانسه محکوم شد

مهاجم عملیات «تروریستی پاریس» به شدیدترین مجازات ممکن در فرانسه محکوم شد

به گزارش کلینی نیوز به نقل از بی بی سی، صلاح عبدالسلام به خاطر نقش خود در آن حمله مسلحانه که با بمبگذاری همراه بود به حبس ابد محکوم شد. دادگاه همچنین ۱۹ مرد دیگر مشارکت کننده در آن حمله که تصور می‌شود شش نفر آنها مرده باشند، را مجرم شناخت. این محاکمه سپتامبر گذشته