انتقاد پلیس از تبلیغ فروش سلاح در سایت‌های مجوزدار

انتقاد پلیس از تبلیغ فروش سلاح در سایت‌های مجوزدار

به گزارش کلینی نیوز، سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره محتوای برخی از تبلیغات منتشر شده در برخی از سایت‌ها اظهارکرد: متاسفانه در مواردی شاهد این بودیم که تبلیغات نامناسبی در برخی از سایت‌ها که بعضی از آنها دارای مجوز هم هستند، منتشر می‌شود. تبلیغاتی مانند فروش چاقو، سلاح سرد، شبه سلاح، فشنگ، مسائل