تجمع اعتراضی برای بلاتکلیفی تملک سلمان آباد فشافویه

تجمع اعتراضی برای بلاتکلیفی تملک سلمان آباد فشافویه

نمایندگان مردم معترض روستای "سلمان آباد" بیان داشتند: مدیران فرودگاه امام(ره) باید با توجه به تعلل چند ساله در تعهدات خود به مردم "سلمان آباد" و مسئولان فشافویه و حسن آباد و شهرستان ری، اقدامات لازم را برای تعیین تکلیف طرح تملک زمینها و واحدهای مسکونی این روستا در بخش فشافویه انجام دهند.؛