ایگال عمیر رئیس سابق شاباک: جنگ غزه پایان یافت ولی حماس در قدرت می ماند

ایگال عمیر رئیس سابق شاباک: جنگ غزه پایان یافت ولی حماس در قدرت می ماند

"کارمی گیلون" رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) با بیان این که جنگ این رژیم علیه نوار غزه انتقام‌جویانه است، گفت: جنگ در غزه پایان یافته و آتش‌بس ممکن است پنج یا شش سال ادامه داشته باشد، با این وجود حماس همچنان در قدرت می‌ماند.؛