انتقاد سازندگان واکسن کرونا از دولت ایران؛ میلیون‌ها دوز در انبارها خاک می‌خورند

انتقاد سازندگان واکسن کرونا از دولت ایران؛ میلیون‌ها دوز در انبارها خاک می‌خورند

شماری از مسئولان شرکت‌های تولیدکننده واکسن کرونا با انتقاد از بدقولی و تحقق نیافتن وعده‌های دولت می‌گویند که میلیون‌ها دوز از واکسن‌های تولید شده، در انبارها باقی مانده و زمان زیادی تا انقضای تاریخ مصرف آنها نمانده است.؛