۱۹ اردیبهشت سالروز بزرگداشت شیخ کلینی گرامی باد

۱۹ اردیبهشت سالروز بزرگداشت شیخ کلینی گرامی باد

مرحوم شیخ کلینی، در روستای کلین از روستاهای قدیمی پیرامون تهران در ۳۸ کیلومتری شهر ری و در شهرحسن‌آباد فشافویه و در زمان امام عسکری به دنیا آمد. به همین جهت او را به لقب رازی، منسوب به ری هم می‌خوانند. ؛