رقابت «یوآن چین با دلار امریکا» در کشورهای منطقه

رقابت «یوآن چین با دلار امریکا» در کشورهای منطقه

تورک فرهادی، تحلیلگر مالی مستقر در ژنو، به المانیتور گفت: «روند استفاده از یوان یک خطر بزرگ برای دلار امریکا به حساب نمی آید. هنوز حدود 58 درصد تجارت جهانی به دلار امریکا صورت می گیرد؛ اگرچه این درصد در 15 سال گذشته از بیش از 75 درصد به این میزان کاهش یافته است. اما دلیلش بیشتر افزایش تجارت به یورو است.»؛