مقاله انتقاد آمیز روزنامه جمهوری اسلامی علیه سفیر روسیه و ادبیات عهد قجر

مقاله انتقاد آمیز روزنامه جمهوری اسلامی علیه سفیر روسیه و ادبیات عهد قجر

مطالعه تاریخ دوران سلطنت قاجاریه به روشنی نشان می‌دهد که سفیر کنونی روسیه در تهران این روزها درصدد تکرار نمایش‌های مداخله‌جویانه سفرای روس و انگلیس در دربار شاهان قاجار است هرچند توجه ندارد که حدود 2 قرن دیرتر به دنیا آمده و همه چیز را عوضی گرفته است.؛