حمایت چند نماینده مجلس از قالیباف؛ هدف افشاگران «پرونده‌سازی و جاسوس‌بازی» بود

حمایت چند نماینده مجلس از قالیباف؛ هدف افشاگران «پرونده‌سازی و جاسوس‌بازی» بود

محسن علیزاده از دیگر اعضای قوه مقننه جمهوری اسلامی علنی شدن جزئیات سفر خانواده محمدباقر قالیباف به کشور ترکیه را «پرونده‌سازی و جاسوس‌بازی» برای انحراف در «سیاست‌ورزی امروز کشور» دانسته و خواستاربرخورد «دستگاه‌های امنیتی» با آن شده است.؛