فرماندار ری: سختگیری‌ سازمان نوسازی، مانع ایمن‌سازی مدرسه شیخ کلینی است

فرماندار ری: سختگیری‌ سازمان نوسازی، مانع ایمن‌سازی مدرسه شیخ کلینی است

فرماندار ویژه شهرستان ری با بیان اینکه مدرسه ۶ کلاسه روستای کلین بخش فشافویه ناایمن است، گفت: سختگیری‌های غیرقابل قبول و آیین نامه‌های دست و پاگیر سازمان نوسازی مانع از جلب همکاری خیّران برای ساخت و مناسب سازی این مدرسه شده است.؛