درخواست سازمان آزادیبخش فلسطین برای ادامه کمک‌رسانی کشورها به آنروا

درخواست سازمان آزادیبخش فلسطین برای ادامه کمک‌رسانی کشورها به آنروا

درپی به تعلیق در آمدن کمک‌های امریکا و کانادا به آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا»، سازمان آزادی‌بخش و وزارت خارجه فلسطین با انتشار بیانیه‌هایی خواستار لغو فوری این تصمیم شدند.؛