مصاحبه جمیله علم‌الهدی با نیوزویک:خشونت فمینیستی در ایران جواب نمی‌دهد

مصاحبه جمیله علم‌الهدی با نیوزویک:خشونت فمینیستی در ایران جواب نمی‌دهد

جمیله سادات علم‌الهدی،‌ همسر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در اولین گفت‌وگوی خود با نشریه نیوزویک،‌ جنبش‌های فمینیستی غرب را که برای برابری حقوق زنان با مردان مبارزه می‌کنند، «خشن»‌ توصیف کرده و به نیوزویک گفته که این «خشونت فمینیستی غرب در ایران جواب نمی‌دهد.»؛