اکران فیلم «باربی» در کویت و لبنان ممنوع شد

اکران فیلم «باربی» در کویت و لبنان ممنوع شد

اکران فیلم «باربی» روز پنجشنبه ۱۹ مرداد، در سینماهای شماری از کشورهای خاورمیانه آغاز شد. در این میان، کویت و لبنان پخش این فیلم را به اتهام آن‌که تهدیدی برای ارزش‌های سنتی محسوب می‌شود، ممنوع کرده‌‌اند.؛