افزایش تمایل نوجوانان ایرانی به گل و الکل؛مرگ روزانه ۱۳ ایرانی به علت اعتیاد

افزایش تمایل نوجوانان ایرانی به گل و الکل؛مرگ روزانه ۱۳ ایرانی به علت اعتیاد

«2.1 درصد از جمعیت دانش‌آموزان درگیر اعتیاد هستند و برخلاف بزرگسالان «الگوی شماره یک» مصرف مواد مخدر در میان کودکان و نوجوانان ایرانی «گل و حشیش» است»؛ این آخرین آماری بود که مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد.؛