برگزاری دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا

برگزاری دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا

رهبر حزب ملی اسکاتلند، «اس ان پی» تاکید کرد که برای برگزاری همه پرسی به بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا نامه می نویسد اما پیش از این نامه «طرح هایی را برای دریافت مجوز قانونی در صورت ممانعت لندن» در دستور کار قرارخواهد داد.؛
زینب کوبولد؛ چرا زائران مسلمان به زیارت آرامگاه یک زن اسکاتلندی می‌روند؟

زینب کوبولد؛ چرا زائران مسلمان به زیارت آرامگاه یک زن اسکاتلندی می‌روند؟

بانو اولین در اواخر دهه ۱۸۰۰ در ادینبرو به دنیا آمد. دوران کودکی را بین اسکاتلند و شمال آفریقا گذراند. در حین اقامتش در آفریقا بود که با دوستان الجزایری خود از مساجد دیدن می‌کرد و برای اولین بار با اسلام آشنا شد. بعدها نوشت: «ناخودآگاهانه قلبا کمی مسلمان بودم.؛