آنگلا مرکل: هرگز نسبت به پوتین ساده لوح نبودم

آنگلا مرکل: هرگز نسبت به پوتین ساده لوح نبودم

آنگلا مرکل برای اولین بار پس از پایان دوره صدراعظمی خود دوباره به صحنه آمد و به سوالات بسیاری از جمله درباره سیاست خود درباره اوکراین، جنگ روسیه علیه این کشور و سیاست آلمان در دوره او در قبال روسیه و پوتین پاسخ داد.؛