بیش از۹۰ کشتی حامل محموله غلات مسیر خود را از کانال سوئز تغییر دادند

بیش از۹۰ کشتی حامل محموله غلات مسیر خود را از کانال سوئز تغییر دادند

تحلیلگران بخش کشتیرانی گزارش دادند به سبب نگرانی از حملات انصارالله به کشتی‌ها در دریای سرخ، کشتی‌های حامل غلات بیشتری از کانال سوئز دور شده اند تا مسیر دماغه امید نیک را به عنوان مسیر جایگزین انتخاب کنند.؛