انتقال و جابجایی آراد کوه، عهده کارگروه ملی است

انتقال و جابجایی آراد کوه، عهده کارگروه ملی است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران انتقال مرکز بازیافت زباله از آرادکوه به مکان دیگر می‌گوید:باید به این نکته توجه داشت که آرادکوه از سال ۱۳۵۲ به صورت رسمی به عنوان مرکز بازیافت و دفن زباله تهران انتخاب شده است.؛