انتقاد عضو شورای شهر حسن‌آباد از عزل و نصب مدیران در فشافویه در شورای استان

انتقاد عضو شورای شهر حسن‌آباد از عزل و نصب مدیران در فشافویه در شورای استان

کمیل قهرمانی عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی استان تهران و نماینده و عضو شورای شهر حسن‌آباد ضمن انتقاد از انتصابات در حوزه فشافویه و جابجایی بخشداران گفت: این جابجایی‌ها فرصت خدمت مناسب را از مسئولین می‌گیرد.؛
کمیل قهرمانی:اختصاص چند دستگاه اتوبوس شرکت واحد به شهر حسن آباد از سوی شهرداری تهران به

کمیل قهرمانی:اختصاص چند دستگاه اتوبوس شرکت واحد به شهر حسن آباد از سوی شهرداری تهران به

مشکلات حمل و نقل شهر حسن آباد درکمیسیون عمران ، حمل و نقل و امور زیربنایی شورای اسلامی استان تهراننیز مورد بررسی قرار گرفت و اقای تشکری هاشمی قول پیگیری در صورت نبود موانع قانونی برای افزایش و اختصاص چند دستگاه اتوبوس شرکت واحد را دادند؛