احداث کنارگذر دوم در شهر حسن آباد

احداث کنارگذر دوم در شهر حسن آباد

به گزارش کلینی نیوزبه نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه ؛ تاجیک شهردار حسن آباد با اشاره به نقش تعیین کننده ایجاد کنارگذر در حل مشکلات ترافیکی شهر حسن آباد فشافویه افزود؛ با توجه به اینکه شهر حسن آباد فشافویه در مسیر ترانزیت پایتخت به شهرهای جنوبی کشور قرارگرفته،