پلیس تورنتو کانادا بابت نژادپرستی نظام‌یافته در این نیرو عذرخواهی کرد

پلیس تورنتو کانادا بابت نژادپرستی نظام‌یافته در این نیرو عذرخواهی کرد

نتایج یک تحقیق و تفحص در رفتار پلیس تورنتو، نشان داده است احتمال این که سیاه‌پوستان توسط پلیس متوقف و مواخذه شوند دو برابر دیگران است و همچنین احتمال این که پلیس علیه آنها از نیروی قهری استفاده کند ۱.۶ برابر بیشتر از سایرین است.؛
اعتراضات رانندگان کامیون کانادا به اجبار واکسن کرونا

اعتراضات رانندگان کامیون کانادا به اجبار واکسن کرونا

به گزارش کلینی نیوز، هزاران نفر هم در حمایت از این “کاروان آزادی در اوتاوا” تجمع کرده‌اند.کامیون‌ها خیابان‌های اطراف ساختمان مجلس کانادا را بستند. جیم واتسون، شهردار اوتاوا گفت که برخی معترضان کارکنان یک مرکز توزیع غذا به مستمندان را آزار و اذیت کرده‌اند. گزارش شده که رستوران‌ها این معترضان را به دلیل خودداری از