«شرکت بایکار»تولید کننده پهپادهای بیرقدار در کانون رقابت‌های انتخاباتی ترکیه

«شرکت بایکار»تولید کننده پهپادهای بیرقدار در کانون رقابت‌های انتخاباتی ترکیه

«بایکار» اولین سازنده معروف هواپیماهای بدون سرنشین ترکیه و تولید کننده پهپادهای بیرقدار ، در کانون رقابت‌های انتخاباتی احزاب رقیب ترکیه جای گرفته و خلوق بیرقدار، رئیس این شرکت با کمال قیلیچداراوغلو، نامزد ریاست جمهوری ترکیه و رئیس حزب جمهوری خلق وارد رقابتی طولانی مدت شده است.؛