اعتراضات رانندگان کامیون کانادا به اجبار واکسن کرونا

اعتراضات رانندگان کامیون کانادا به اجبار واکسن کرونا

به گزارش کلینی نیوز، هزاران نفر هم در حمایت از این “کاروان آزادی در اوتاوا” تجمع کرده‌اند.کامیون‌ها خیابان‌های اطراف ساختمان مجلس کانادا را بستند. جیم واتسون، شهردار اوتاوا گفت که برخی معترضان کارکنان یک مرکز توزیع غذا به مستمندان را آزار و اذیت کرده‌اند. گزارش شده که رستوران‌ها این معترضان را به دلیل خودداری از