«بردگی برای ۲۰۰۰ یورو در خارج بهتر از بردگی برای ۳۰۰ یورو در خانه است»

«بردگی برای ۲۰۰۰ یورو در خارج بهتر از بردگی برای ۳۰۰ یورو در خانه است»

در شهر کوچک والاندوو در مقدونیه شمالی چیزی که بیش از همه به چشم می‌خورد مغازه‌های متروکه و خیابان‌های عمدتاً خالی از جمعیت است؛ چراکه بسیاری از جوانان این منطقه مدتهاست که آینده خود را در جایی دیگر جستجو کرده و به امید یافتن زندگی بهتر، دسته دسته کشور را ترک کرده‌اند.؛