اولین جلسه مناسب‌سازی اماکن و معابر عمومی بخش فشافویه با هدف حمایت از حقوق معلولان

اولین جلسه مناسب‌سازی اماکن و معابر عمومی بخش فشافویه با هدف حمایت از حقوق معلولان

جلسه ای با هدف بررسی دستورالعمل های قانون جامع معلولین و مناسب سازی اماکن‌ و معابر عمومی و مساعدت در رفع نیازهای های جامعه هدف بهزیستی با حضور بخشدار فشافویه، معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان ری ، مدیریت بهزیستی فشافویه و نمایندگان معلولین فعال در حوزه مناسب سازی برگزار شد.؛