شرکت متا بر توسعه فضای متاورس متمرکز می‌شود

شرکت متا بر توسعه فضای متاورس متمرکز می‌شود

اندرو باسورث، مدیر ارشد فناوری کمپانی متا گفت: «مارک زاکربرگ، مدیر اجرایی متا قصد دارد برخی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زمینه‌های دیگر شرکت را کاهش داده و بر توسعه متاورس تمرکز کند.»؛