رئیس جمهور قزاقستان از خروج سربازان خارجی خبر داد

رئیس جمهور قزاقستان از خروج سربازان خارجی خبر داد

قاسم جومارت توقایف، رئيس جمهوری قزاقستان ماموریت سربازان خارجی مستقر در خاک این کشور را پایان یافته اعلام کرد. بیش از ۲۰۰۰ سرباز خارجی با هدف پایان دادن به اعتراضات در قزاقستان در این کشور مستقر شده بودند.؛
خروش مردم و سقوط دولت

خروش مردم و سقوط دولت

دوبرابر شدن قیمت گاز مایع، شهرهای قزاقستان را به صحنه اعتراضات سراسری تبدیل کرد. دستکم ۲۰۰ معترض دستگیر شدند و رئیس جمهور وضعیت اضطراری اعلام کرد. با استعفای عسکر مامین، علی‌جان اسماعیل‌اوف، مامور تشکیل دولت موقت شد.؛