دو روزنامه نگار دیگر در مکزیک به قتل رسیدند

دو روزنامه نگار دیگر در مکزیک به قتل رسیدند

در حالی که روزنامه نگاران مکزیکی برای اعتراض به کشته شدن یک روزنامه نگار که هفته گذشته به قتل رسید آماده می شدند، دو روزنامه نگار دیگر نیز در این کشور به ضرب گلوله از پای درآمدند.؛