مراسم معارفه بخشدار جدید فشافویه

مراسم معارفه بخشدار جدید فشافویه

آیین تکریم محمدصالح ضیایی و معارفه فیض اله امامی بخشدارجدید حسن آباد فشافویه , با حضور خانجانی معاون سیاسی وانتظامی و موسوی معاون عمرانی فرماندار ویژه ری وجمعی ازمدیران منطقه برگزار شد.؛