حرف‌های جنجالی عزیز خادم،رئیس معزول فدراسیون فوتبال ایران

حرف‌های جنجالی عزیز خادم،رئیس معزول فدراسیون فوتبال ایران

عزیزی خادم در این گفتگو با اشاره به اینکه برای نخستین‌بار است که در خصوص مباحثی که منجر به عزل او از سمتش شد صحبت می‌کند، گفت: «پیش از این در فضاهای دیگری در خصوص ظلمی که به فوتبال ملی و مردم شد صحبت کرده‌ام اما وقتی از ابهامات حرف می‌زنیم این مسئله بزرگی است.»؛