یونیسف: شمار کودکان نیازمند سوریه‌ای به ۱۲ میلیون نفر افزایش یافته است

یونیسف: شمار کودکان نیازمند سوریه‌ای به ۱۲ میلیون نفر افزایش یافته است

صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف، اعلام کرد جنگ سوریه هنوز به پایان نرسیده و شمار کودکان نیازمند سوریه‌ای در داخل و خارج از این کشور به ۱۲.۳ میلیون نفر افزایش یافته است. یونیسف می‌گوید رشد قیمت ارزاق و کاهش منابع مالی، کمک رسانی به این کودکان را دشوارتر کرده است.؛