شهرستان ری فاقد بیمارستان است

شهرستان ری فاقد بیمارستان است

اختصاص 90 میلیارد تومان بودجه برای احداث بیمارستان در محوطه بیمارستان هفتم تیر ری این درحالی‌که است که شهرستان ری فاقد بیمارستان و یا کلینیک تأمین اجتماعی است.؛