بسیرو دیومای فای؛ زندانی سیاسی سنگالی که ده روز پس از آزادی رئیس‌جمهوری کشور شد

بسیرو دیومای فای؛ زندانی سیاسی سنگالی که ده روز پس از آزادی رئیس‌جمهوری کشور شد

سنگال برای یک رویداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ سیاسی کشور آماده می‌شود که طی آن قرار است «بسیرو دیومای فای» زندانی سابق که در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پیروز شد، روز سه‌شنبه آینده سوگند یاد کند.؛