تخریب و سرقت از ۲۵۰ صندوق امانات شعبه بانک ملی در تهران به سبک هالیود

تخریب و سرقت از ۲۵۰ صندوق امانات شعبه بانک ملی در تهران به سبک هالیود

شعبه ممتاز بانک ملی روبروی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر مورد سرقت قرار گرفته است. حدود ۲۵۰ صندوق امانات این بانک تخلیه شده و محتوای آن‌ها به سرقت رفته‌اند. سارقان دستگاه ضبط تصاویر را نیز با خود برده‌اند.؛