بایر لورکوزن: خط حمله ما با سردار آزمون کیفیت دیگری می‌یابد

بایر لورکوزن: خط حمله ما با سردار آزمون کیفیت دیگری می‌یابد

حضور لژیونرهای ایرانی در بوندس‌لیگا در سالیان اخیر کمرنگ بوده است. حال با پیوستن سردار آزمون به بایر لورکوزن این خلا تا اندازه‌ای پر می‌شود. مسئولان این باشگاه از جلب موافقت این مهاجم ایرانی برای همکاری بسیار خرسندند.؛