مدیر ارشد دویچه‌بانک پس از ایراد اتهام «سبزشویی» استعفا کرد

مدیر ارشد دویچه‌بانک پس از ایراد اتهام «سبزشویی» استعفا کرد

در پی حمله شبانه پلیس آلمان به ساختمان دفتر مرکزی دویچه بانک در شهر فرانکفورت رئیس شرکت دی‌دبلیو‌اس، کارگزار مدیریت مالی وابسته به این بانک از مقام خود کناره گرفت. پلیس آلمان درباره تقلب در سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی این شرکت تحقیق می‌کند. ؛