دموکراسی کلاغی؛ کلاغ‌ها برای مشخص کردن زمان پرواز «رای‌گیری» می‌کنند

دموکراسی کلاغی؛ کلاغ‌ها برای مشخص کردن زمان پرواز «رای‌گیری» می‌کنند

به گزارش کلینی نیوز به نقل از یورونیوز، در حالی که صدای مغشوش ایجاد شده توسط صدها پرنده در آن واحد ممکن است در نگاه اول هرج و مرج به نظر برسد، با این حال محققان می‌گویند این صدای ناخوشایند در واقع ساز و کاری است که هر یک از موجودات در آن «رای» می‌دهند