پناهگاه‌هایی که معامله می‌شوند

پناهگاه‌هایی که معامله می‌شوند

با آغاز جنگ اوکراین علاقه به خرید جان پناه افزایش یافته است. از این رو وزارت دفاع جمهوری چک ده‌ها سنگر و پناهگاه محکم و قدیمی را با قیمت ارزان به فروش می‌رساند. یک سرمایه‌گذاری حیاتی برای خریداران اما چگونه؟؛