اپلیکیشن تلگرام در عراق به دلایل «امنیت ملی» و درز اطلاعات فیلتر شد

اپلیکیشن تلگرام در عراق به دلایل «امنیت ملی» و درز اطلاعات فیلتر شد

تصمیم اخیر وزارت ارتباطات عراق مبنی بر مسدودسازی اپلیکیشن تلگرام به دلایل مرتبط با «امنیت ملی» و درز اطلاعات و داده های رسمی و شخصی، موجی از واکنش ها و سوالات را درباره دلایل «واقعی» اتخاذ چنین تصمیمی مطرح کرده است.؛