املاک شهر حسن آباد فشافویه سنددارمی شود

املاک شهر حسن آباد فشافویه سنددارمی شود

جلسه با حضور رئیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان ری و رئیس اداره ثبت اسنادواملاک فشافویه درمحل بخشداربمنظورتصمیمات قطعی درخصوص صدوراسنادمالکیت شهروندان حسن آباد تشکیل شد.؛