چرا جمهوری آفریقای مرکزی بیت‌کوین را بعنوان پول رایج به رسمیت شناخت؟

چرا جمهوری آفریقای مرکزی بیت‌کوین را بعنوان پول رایج به رسمیت شناخت؟

تصمیم کشور جمهوری آفریقای مرکزی برای به رسمیت شناختن بیت‌کوین به عنوان یکی از روش‌های معتبر پرداخت در این کشور برای بسیاری مایه تعجب است؛ اما دولت این کشور می‌گوید این ابتکار، آینده مالی این کشور را تحکیم خواهد کرد.؛