بقایای برخورد سیاره باستانی تِیا به زمین

بقایای برخورد سیاره باستانی تِیا به زمین

محققان اخیرا دریافتند که حباب‌های مرموزی که در نزدیکی هسته زمین قرار دارند، بقایای سیاره‌ای به اندازه مریخ هستند که در اوایل عمر منظومه شمسی با زمین برخورد کرد و سپس ماه را شکل داد.