کد خبر : 13491
تاریخ انتشار : پنجشنبه 2 شهریور 1402 - 8:44

انتقادماهنامه میدان آزادی از امام‌جمعه شهرحسن‌آباد فشافویه

انتقادماهنامه میدان آزادی از امام‌جمعه شهرحسن‌آباد فشافویه
حجـت االسـام درگاهی در روزهـای سـختی کـه بخشـداری حسـن آبادفشـافویه در حـال قلـع و قمـع سـاخت و سـازهای غیرمجـاز در بزرگتریـن مجتمع دامپـروری کشـور در فشـافویه عکـس العمـل خاصـی نشـان نـداد و اخبـاری مبنـی برحمایـت از اجـرای قانـون در ایـن مجتمـع از وی منتشـر نشـد.

به گزارش کلینی نیوز، ماهنامه اصلاح طلبی میدان آزادی در انتقادی از امام‌جمعه شهر حسن‌آباد فشافویه می‌نویسد: حجت‌الاسلام درگاهـی امام‌جمعه شـهری اسـت کـه در آن ساخت‌وساز غیرمجاز بسـیار اسـت و مردم از آلودگی زیست‌محیطی ناشـی از شـهرک صنعتی شمس‌آباد و تـردد تریلرهـا و کامیون‌های باری بـه سـتوه آمده‌اند.

او امام‌جمعه شـهری اسـت کـه در محاصـره اتبـاع افغـان بعضاً غیرمجـاز قرار دارد کـه شـهر را تسـخیر کرده‌اند و روسـتاهایی کـه اخبـار تخلفاتـش گاهـی رسانه‌ای می‌شود.

بنا به ادعا  ماهنامه میدان آزادی، حضـور گسـترده اتبـاع افغـان در نمـاز جمعـه سیاسـی عبـادی حسـن آبـاد اسـت و شـاید کمتـر از ۲۰ درصـد شـهروندان ایرانـی حسـن آباد باشـند.

حجت‌الاسلام درگاهی امام جمعه شهرحسن آبادفشافویه در روزهـای سـختی کـه بخشـداری حسن‌آباد فشـافویه، اطلاعات جنوب تهـران، فرمانـداری ری، سـپاه در حـال قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجـاز در بزرگتریـن مجتمع دامپـروری کشـور واقع در فشـافویه هسـتند،عکس‌العمل خاصـی نشـان نـداد و اخبـاری مبنـی برحمایـت از اجـرای قانـون در ایـن مجتمـع از وی منتشـر نشـد.

درحالی‌که انتظار می‌رفت خطبه‌های نماز جمعه او بعدازاین اقـدام سراسـر نوید و تبریک و قدردانـی باشـد.

 نشریه میدان  آزادی در صفحه هشت خود به موضـوع فعالیت‌های اقتصـادی مصلی بزرگ حسن‌آباد پرداخته است.

این ماهنامه می نویسد: درگاهـی کـه مسـئولیت مدیریت مصلی بزرگ شهرحسـن آبـاد را دارد، در اقدامـی مغـازه هـای اطـراف مصلـی را احیـا کـرده و اجـاره مـی دهد.

ایـن چند بـاب مغـازه ودیعه و اجـاره ماهانـه خاصـی دارد کـه به دلیل نبود سـایت رسـمی سـتاد نمازجمعه حسـن آبـاد، اطـاع رسـانی از دسترسـی بـه قراردادهـا، دریافـت اجـاره و هزینـه کردهـا ممکـن نیسـت.

این نشریه می افزاید:همچنیـن امام جمعه شهرحسن آبادفشافویه صحـن اصلـی مصلـی را بـرای روزهـای چهارشـنبه بـه دستفروشـان اجـاره میدهد کـه دریافـت کننـدگان ایـن اجـاره و نحـوه محاسـبه و هزینـه آن هم روشـن و شـفاف نیسـت. پـول هـا بـه کـدام حسـاب مـی رود؟ تعرفـه را چه کسـی تعییـن مـی کنـد؟ و صـرف چـه امـوری مـی شـود؟

مصلی شهر حسن آباد از موقوفات خیر معروف شهر حسن آباد فشافویه(م ز) می باشد.

گفتنی است،براساس قانون تنها مرجع تعرفه گذازی موقوفات در ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه هست.

در شهر حسن آبادفشافویه، موقوفات بسیاری در اختیار سازمان‌ها و نهادها وجود دارد که عواید آن برخلاف نیت خیرین اهداءکننده به شهرستان ری سرازیر می‌شود.

بر اساس آموزهای دینی، درآمدهای حاصل از موقوفات بر اساس نیات خیرین بایستی خرج شود و برخلاف آن خلاف شرع محسوب می شود.

تاکنون هیچ مرجعی در بخش فشافویه عواید موقوفات در اختیار خود، آمار دقیقی را منتشر نکرده است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.