شبه نظامیان نیابتی در نیجریه ۲۸۵ دانش‌آموز ابتدایی را ربودند

شبه نظامیان نیابتی در نیجریه ۲۸۵ دانش‌آموز ابتدایی را ربودند

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مدیر مدرسه در ابتدا شمار دانش‌آموزان ربودە شدە را ٢٠٠ نفر اعلام کردە بود، اما پس از ساعاتی اعلام کرد کە ۲۸۴ کودک در جریان این گروگان‌گیری ربودە شدەاند. خبرگزاری رویترز شمار کودکان ربودە شدە را ٢٢٧ نفر گزارش کردە است.؛