شاخص‌ترین گروه‌های مبارز مسلح فلسطینی

شاخص‌ترین گروه‌های مبارز مسلح فلسطینی

کتائب القسام، شاخه نظامی حماس، که قدرتمندترین و مجهزترین تشکیلات نظامی فلسطینی در غزه و بلکه سراسر فلسطین است، گروه‌های مسلح دیگری هم هستند که هر کدام رویکردهای خاص خود را دارند.؛