پژوهش جدید: مغز انسان از اشتباهات درس می‌گیرد و عملکرد فرد را ردیابی می‌کند

پژوهش جدید: مغز انسان از اشتباهات درس می‌گیرد و عملکرد فرد را ردیابی می‌کند

یک رشته پژوهش‌های آزمایشگاهی که نتایج آن در ژورنال علمی «ساینس» منتشر شده است، نشان می‌دهد که انسان توانایی یادگیری و تصمیم‌گیری بر اساس شکست‌ها و موفقیت‌هایش را مدیون یک گروه نورون‌ یا سلول‌های پیام‌رسان مغز با عملکرد چندمسئولیتی است.؛